JAVNE NABAVKE

© 2009 - J.P.Vodovod a.d.Trebinje, Inc. All rights reserved.

J.P. VODOVOD A.D.  TREBINJE

                           


Voda čini 71% površine planete Zemlje, a od toga 96,5% otpada na morsku vodu. Samo 3,5% je slatka voda, koja se najvećim dijelom pojavljuje kao led na polovima, u glečerima ili u zamrznutom tlu. Kao voda za piće na raspolaganju je svega 0,3% vode na Zemlji.
       Već danas, 1,1 milijarda ljudi nema mogućnosti pristupa čistoj vodi za piće, 2,5 milijardi nema obezbijeđene elementarne sanitarne uslove, a više od 5 miliona ljudi godišnje umire od bolesti uzrokovanih zagađenom vodom.
           Mi smo jedni od sretnih koji još uvijek imamo tu privilegiju,  da imamo dobru vodu za piće. Svi možemo dati skromni, ali značajni doprinos, dovoljno je da samo dobro provjerimo slavine jer ako iz slavine ističu samo dvije kapi vode u jednoj sekundi, godišnje će biti neupotrijebljeno ili bačeno oko 6 hiljada litara najdragocjenije tečnosti na Zemlji.

  

        S POŠTOVANJEM VAŠ VODOVOD TREBINJE

kontaktirajte adminstaratora sajta ----