J.P. VODOVOD A.D.  TREBINJE

 Obavještavamo poštovane građane da ubuduće svoje reklamacije na obračun utrošene vode mogu predati na šalteru blagajne "J.P.Vodovod Trebinje". Obrazac za reklamacije možete  preuzeti i direktno na našem sajtu.  

Obrazac_za_reklamaciju.doc

OBRASCI ZA DOSTAVU RAČUNA  PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE

Korisnik komunalnih usluga ili drugo ovlašteno lice može podnijeti zahtjev za dostavu računa putem elektronske pošte, ukoliko kao registrovani korisnik ima zaključen ugovor o snabdijevanju vodom za piće i odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda, sa Davaocem komunalnih usluga.

Zahtjev dostaviti lično u J.P. „Vodovod“ A.D. Trebinje, ulica Luke Ćelovića-Trebinjca 2.

Ukoliko budete imali bilo kakvih nedoumica ili dodatnih pitanja, kontaktirajte nas na broj telefona 059/262-068. 

Obrasce možete preuzeti na našem sajtu.

obrazac za dostavu racuna el.postom-fizicka lica.pdf

obrazac za dostavu el.poste pravna lica.pdf

Datum: 15.02.2018 god.

Predmet: Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Ekipe JP "Vodovod" angažovane su na otklanjanju kvara, zbog čega će doći do prekida u vodosnabdijevanju na sledećim lokacijama: ulica Dr. Jovana Raškovića i dio naselja Mokri Dolovi u trajanju od 11:00h do 15:00h.

Nakon otklanjanja kvara, pri dolasku vode može doći do pojave prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda prije upotrebe ispusti na slavinama.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel: 059/220-711 i 059/260-295.

Datum: 24.12.2017 god.

Predmet : Obavještenje

Obavještavamo korisnike naših usluga, da će zbog planiranog izvođenja radova na vodovodnoj mreži, u ponedeljak, 25. decembra 2017-e godine, od 11:00 časova, doći do prekida vodosnabdijevanja ili smanjenja pritiska u najvećem dijelu grada.

U naseljima Gorica, Vinogradi i Hrupjela neće biti prekida u vodosnabdijevanju.

Očekuje se da će prekid u vodosnabdijevanju trajati najduže do 20:00 časova.

Preporučujemo korisnicima da po nestanku vode, a po normalizaciji vodosnabdijevanja izvrše ispiranje kućnih instalacija. Voda je ispravna hemijski i bakteriološki, ali nakon obavljene intervencije moguća je pojava prolaznog zamućenja.

Kontakt telefon za dodatne informacije je: 059-223-834.

Unaprijed zahvaljujemo korisnicima naših usluga na ukazanom razumijevanju i strpljenju.

Datum: 06.12.2017 god.

Predmet: Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Ekipe JP "Vodovod" angažovane su na otklanjanju kvara u krugu "52"-jke, zbog čega će doći do prekida u vodosnabdijevanju na sledećim lokacijama: naselja Ložiona("52"-jka), Trg Petral i Mokri Dolovi, u trajanju od 10:30h do 15:00h.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel: 059/220-711 i 059/260-295.

Datum: 05.12.2017 god.

Predmet: Obavještenje o snabdijevanju i kvalitetu vode

Došlo je do normalizacije u vodosnabdijevanju.

Potrošačima se preporučuje da prvu vodu ispuste na svim slavinama kako bi se izvršilo ispiranje unutrašnjih instalacija, jer može doći do pojave prolazne mutnoće, što je i uobičajena pojava nakon zastoja u isporuci vode.

Takođe, potrošačima se preporučuje da i danas vodu za piće preventivno prokuvavaju.

                                 

 
 

                                

 

 

Datum: 19.04.2017.god

Predmet:  Obavještenje o prekidu vodosnabdjevanja

Zbog planiranih radova na gradskoj vodovodnoj mreži dana 20.04.2017-e godine doći će do prekida u vodosnabdijevanju na sledećoj lokaciji: Trg Petral, u trajanju od 8:00h do 11:00h.

Mole se cijenjeni potrošači da pripreme neophodne zalihe vode

Pri   dolasku   vode   može   doći   do   pojave   prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda prije upotrebe ispusti na slavinama.

Za sve dodatne informacie možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel.: 059/220-711.                

Datum: 31.01.2017. god.

Kvalitet vode za piće gradskog vodovoda Trebinje za 2016 g..pdf

 

 Datum: 13.05.2011.god.

CIJENA VODE

          Od 1.04.2011 povećana je cijene vode za piće u kategoriji domaćinstva sa  0,61 KM   po m³ na 0, 73 KM po m³ (bez PDV-a) , Druge cijene naših usluga kod ove kategorije potrošača kao i sve usluge kod ostalih kategorija potrošača ostale su nepromijenjene.

 


  

 
 
 

   

   

                                                                                             

 

 

   

 

 

                    

S