J.P. VODOVOD A.D.  TREBINJE

 Obavještavamo poštovane građane da ubuduće svoje reklamacije na obračun utrošene vode mogu predati na šalteru blagajne "J.P.Vodovod Trebinje". Obrazac za reklamacije možete  preuzeti i direktno na našem sajtu.  

Obrazac_za_reklamaciju.doc

OBRASCI ZA DOSTAVU RAČUNA  PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE

Korisnik komunalnih usluga ili drugo ovlašteno lice može podnijeti zahtjev za dostavu računa putem elektronske pošte, ukoliko kao registrovani korisnik ima zaključen ugovor o snabdijevanju vodom za piće i odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda, sa Davaocem komunalnih usluga.

Zahtjev dostaviti lično u J.P. „Vodovod“ A.D. Trebinje, ulica Luke Ćelovića-Trebinjca 2.

Ukoliko budete imali bilo kakvih nedoumica ili dodatnih pitanja, kontaktirajte nas na broj telefona 059/262-068. 

Obrasce možete preuzeti na našem sajtu.

obrazac za dostavu racuna el.postom-fizicka lica.pdf

obrazac za dostavu el.poste pravna lica.pdf

Datum: 20.11.2017.god.

Predmet:  Obavještenje o prekidu vodosnabdjevanja

Ekipe  JP “Vodovod” angažovane su na otklanjanju kvara, zbog čega će doći do prekida u vodosnabdijevanju na sledećim lokacijama: naselje Gorica, ulice Terzije, Duga, Zavođska, Vinska, Melentija Perovića, Podvori, Baščina, Crnogorska, dio Goričke ulice i dio Nikšićkog puta, u trajanju od 11:00h do 15:00h.

Nakon otklanjanja kvara pri   dolasku   vode   može   doći   do   pojave   prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda prije upotrebe ispusti na slavinama.

Naše ekipe će se truditi da kvar otklone u najkraćem roku. Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel: 059/220-711

Datum: 20.11.2017. god.

Predmet: Obavještenje o kvalitetu vode za piće

Jutrošnja mjerenja pokazuju da je mutnoća vode za piće iz gradskog vodovoda i lokalnog vodovoda u Lastvi u zakonski propisanim granicama i nema potrebe da se prokuvava.

Datum: 31.10.2017.god.

Predmet:  Obavještenje o prekidu vodosnabdjevanja

Ekipe  JP “Vodovod” angažovane su na otklanjanju kvara, zbog čega će doći do prekida u vodosnabdijevanju na sledećoj lokaciji: ulica Dobrovoljačka, u trajanju od 08:00h do 15:00h.

Nakon otklanjanja kvara pri   dolasku   vode   može   doći   do   pojave   prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda prije upotrebe ispusti na slavinama.

Naše ekipe će se truditi da kvar otklone u najkraćem roku. Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel.: 059/220-711 i 059/260-295.

Datum: 20.09.2017.god.

Predmet:  Obavještenje o prekidu vodosnabdjevanja

Zbog montaže opreme u zatvaračnici rezervoara "Hrupjela" 2500m3 koju izvodi "Buk promet" u sklopu projekta vodosnabdijevanja Grada Trebinje- komponenta 2, doći će do prekida u vodosnabdijevanju vodom naselja koja se snabdijevaju iz ovog rezervoara, dana 21.09.2017-e godine u periodu od 16:00h do 18:00h.

Naselja: Police, Gučina, Pridvorci, Dživar, Todorići, Volujac, Zasad, Mostaći, Dražin Do do Huma.

Mole se cijenjeni potrošači da pripreme neophodne zalihe vode.

Nakon završetka radova, pri dolasku vode može doći do pojave prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda prije upotrebe ispusti na slavinama.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel: 059/220-711 i 059/260-295.

Datum: 12.07.2017.god

Predmet : Obavještenje o vodosnabdijevanju

U periodu od 12.07. do 17.07.2017. godine u vremenu od 23:00 do 04:00 časova zbog punjenja bazena u Gradu sunca na Dražin Dolu može doći do smanjenja pritiska ili potpunog prekida vodosnabdijevanja u pojedinim dijelovima naselja: Zasad, Mostaći, Tvrdoš, Dražin Do, Gomiljani, Bjelač, Duži, Ljubovo, Taleža, Cerovac i Hum, koji se snabdijevaju iz visoke zone iz rezervoara Hrupjela.

Mole se građani da u večernjim časovima uzmu potrebne zalihe vode.

Hvala na Razumijevanju.

Datum: 09.06.2017.god

17. Redovna skupština akcionara.pdf

Datum: 01.06.2017.god.

                                 Predmet:  Obavještenje o prekidu vodosnabdjevanja

Ekipe JP "Vodovod" angažovane su na otklanjanju kvara, zbog čega će doći  do prekida u vodosnabdijevanju na slijedećoj lokaciji: naselje Tini, u trajanju od 09:00h do 14:00h.

Nakon   otklanjanja   kvara.   pri   dolasku   vode   može   doći   do   pojave   prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda prije upotrebe ispusti na slavinama.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel.: 059/220-711 i 059/260-295

 
 

Datum: 21.04.2017.god.

                                 Predmet:  Obavještenje o prekidu vodosnabdjevanja

Ekipe JP "Vodovod „ angažovane su na  otklanjanju kvara , zbog čega će doći do prekida u vodosnabdijevanju na sledećim lokacijama:  ul. Vojvode Stepe Stepanovića, dio uliceVuka Karadžića(prema "Luč"-u ) i dio ulice Kralja Petra I Oslobodioca, u trajanju od 8:00h do 15:00h.

Nakon   otklanjanja   kvara.   pri   dolasku   vode   može   doći   do   pojave   prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda prije upotrebe ispusti na slavinama.

Naše ekipe će se truditi da kvar otklone u najkraćem roku. Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel.: 059/220-711

Datum: 19.04.2017.god

Predmet:  Obavještenje o prekidu vodosnabdjevanja

Zbog planiranih radova na gradskoj vodovodnoj mreži dana 20.04.2017-e godine doći će do prekida u vodosnabdijevanju na sledećoj lokaciji: Trg Petral, u trajanju od 8:00h do 11:00h.

Mole se cijenjeni potrošači da pripreme neophodne zalihe vode

Pri   dolasku   vode   može   doći   do   pojave   prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda prije upotrebe ispusti na slavinama.

Za sve dodatne informacie možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel.: 059/220-711.                

Datum: 31.01.2017. god.

Kvalitet vode za piće gradskog vodovoda Trebinje za 2016 g..pdf

 

 Datum: 13.05.2011.god.

CIJENA VODE

          Od 1.04.2011 povećana je cijene vode za piće u kategoriji domaćinstva sa  0,61 KM   po m³ na 0, 73 KM po m³ (bez PDV-a) , Druge cijene naših usluga kod ove kategorije potrošača kao i sve usluge kod ostalih kategorija potrošača ostale su nepromijenjene.

 


  

 
 
 

   

   

                                                                                             

 

 

   

 

 

                    

S