J.P. VODOVOD A.D.  TREBINJE

 Obavještavamo poštovane građane da ubuduće svoje reklamacije na obračun utrošene vode mogu predati na šalteru blagajne "J.P.Vodovod Trebinje". Obrazac za reklamacije možete  preuzeti i direktno na našem sajtu.  

Obrazac_za_reklamaciju.doc

OBRASCI ZA DOSTAVU RAČUNA  PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE

Korisnik komunalnih usluga ili drugo ovlašteno lice može podnijeti zahtjev za dostavu računa putem elektronske pošte, ukoliko kao registrovani korisnik ima zaključen ugovor o snabdijevanju vodom za piće i odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda, sa Davaocem komunalnih usluga.

Zahtjev dostaviti lično u J.P. „Vodovod“ A.D. Trebinje, ulica Luke Ćelovića-Trebinjca 2.

Ukoliko budete imali bilo kakvih nedoumica ili dodatnih pitanja, kontaktirajte nas na broj telefona 059/262-068. 

Obrasce možete preuzeti na našem sajtu.

obrazac za dostavu racuna el.postom-fizicka lica.pdf

obrazac za dostavu el.poste pravna lica.pdf

Datum:19.08.2019 god.

Predmet : Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Ekipe JP „Vodovod” angažovane su na otklanjanju kvara, zbog čega će doći do prekida u vodosnabdijevanju na sljedećoj lokaciji: naselje Gučina, u trajanju od 09:15h do 12:00h.

Nakon otklanjanja kvara, pri dolasku vode može doći do pojave prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda  prije upotrebe ispusti na slavinama.

Naše ekipe će se truditi da kvar otklone u najkraćem roku. Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel : 059-220-711.

Datum:24.07.2019 god.

Predmet : Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Ekipe JP „Vodovod” angažovane su na otklanjanju kvara, zbog čega će doći do prekida u vodosnabdijevanju na sljedećoj lokaciji: ulica Vojvođanska, u trajanju od 09:00h do 15:00h.

Nakon otklanjanja kvara, pri dolasku vode može doći do pojave prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda  prije upotrebe ispusti na slavinama.

Naše ekipe će se truditi da kvar otklone u najkraćem roku. Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel : 059-220-711.

Datum: 02.07.2019 god.

O B A V J E Š T E NJ E

Mole se fizička i pravna lica da ne koriste vodu sa hidranata gradskog vodovoda, za zalivanje i u druge svrhe.

Voda sa hidranata gradskog vodovoda je namjenjena protivpožarnoj zaštiti.

Otvaranje hidranata i korišćenje vode sa istih je zabranjeno bez saglasnosti davaoca komunalne usluge, što je propisano Odlukom o snabdijevanju vodom, odvodnji i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda na području grada Trebinja.

U predstojećem periodu će zajednička Komisija „Vodovod-a“ i Komunalne policije Grada Trebinja, vršiti kontrolu korišćenja vode sa gradskih hidranata.

Onaj ko bude samovoljno koristio vodu sa gradskog hidranta, bez odobrenja davaoca komunalne usluge, biće kažnjen za navedeni prekršaj novčanom kaznom od 500 KM do 1.000 KM za fizička lica, a od 1.000 KM do 10.000 KM  za pravna lica.

Datum: 21.6.2019.godine 

Predmet : Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Zbog radova na vodovodnoj mreži u ulici Nišićki put, dana 22.6.2019.godine u periodu od 8:00 do 12:00 časova doći će do prekida u vodosnabdijevanju na sljedećoj lokaciji: ul. Nikšićki put (od Mejtefa do raskrsnice za O.Š. „Sv. Vasilije Ostroški“).

Mole se cijenjeni potrošači da pripreme neophodne zalihe vode.

Pri dolasku vode može doći do pojave prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda  prije upotrebe ispusti na slavinama.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA,    tel : 059-223-834.

Hvala na razumijevanju.

Datum: 13.06.2019 god.

Predmet : Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Zbog otklanjanja kvara na uličnom cjevovodu u ulici Nišićki put, dana 14.6.2019.godine u periodu od 8:00 časova do 15:00 časova doći će do prekida u vodosnabdijevanju na sljedećim lokacijama: dio ul. Vojvode Vlatka Vukovića, ulice Knez Mihailova, Lastvanska, Dr. Draga Perovića do Čavlina, Nikšićki put do IAT i naselje Gradina.

Mole se cijenjeni potrošači da pripreme neophodne zalihe vode.

Pri dolasku vode može doći do pojave prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda  prije upotrebe ispusti na slavinama.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA,    tel : 059-223-834.

Hvala na razumijevanju.

Datum:09.04.2019 god.

Predmet : Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Ekipe JP „Vodovod” angažovane su na otklanjanju kvara, zbog čega će doći do prekida u vodosnabdijevanju na sljedećim lokacijama: ul. Kninska, dio Miloša Šarabe i dio Dr. Jovana Cvijića, u trajanju od 11:30h do 15:00h.

Nakon otklanjanja kvara, pri dolasku vode može doći do pojave prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda  prije upotrebe ispusti na slavinama.

Naše ekipe će se truditi da kvar otklone u najkraćem roku. Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel : 059-220-711.

Datum: 29.03.2019.godine

Predmet : Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Ekipe JP „Vodovod” angažovane su na otklanjanju kvara, zbog čega će doći do prekida u vodosnabdijevanju na sljedećim lokacijama: naselja Zasad i Mostaći, u trajanju od 10:00h do 11:00h.

Nakon otklanjanja kvara, pri dolasku vode može doći do pojave prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda prije upotrebe ispusti na slavinama.

Naše ekipe će se truditi da kvar otklone u najkraćem roku. Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel : 059-220-711.

      

Datum: 15.3.2019.godine.                                                   

Predmet : Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Ekipe JP „Vodovod” angažovane su na otklanjanju kvara, zbog čega će doći do prekida u vodosnabdijevanju na sljedećim lokacijama: ul. Melentija Perovića, Vinska, Zavođska, Duga, Marka Miljanova, Vrulje, dio Terzija i dio Nikšićkog puta, u trajanju od 10:00h do 17:00h.

Nakon otklanjanja kvara, pri dolasku vode može doći do pojave prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda prije upotrebe ispusti na slavinama.

Naše ekipe će se truditi da kvar otklone u najkraćem roku. Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel : 059-220-711.

Datum: 27.02.2019. god.

Godišnji izvještaj kvaliteta vode za 2018g..pdf

Datum:08.03.2019 god.

Predmet : Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Ekipe JP „Vodovod” angažovane su na otklanjanju kvara, zbog čega će doći do prekida u vodosnabdijevanju na sljedećim lokacijama: ul. Nikšićki put, Lastvanska, Dr. Draga Perovića, Čavline, Bogdanića Do, dio Goričke, dio Crnogorske i dio Đurđevdanske, u trajanju od 9:30h do 15:00h.

Nakon otklanjanja kvara, pri dolasku vode može doći do pojave prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda prije upotrebe ispusti na slavinama.

Naše ekipe će se truditi da kvar otklone u najkraćem roku. Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel : 059-220-711.

Datum:06.02.2019 god.

Predmet: Obavještenje o kvalitetu vode za piće

Mutnoća vode iz gradskoga vodovoda i lokalnoga vodovoda u Lastvi je u zakonski propisanim granicama i nema potrebe da se prokuvava. 

Datum:05.02.2019 god.

Predmet : Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Ekipe JP „Vodovod” angažovane su na otklanjanju kvara, zbog čega će doći do prekida u vodosnabdijevanju na sljedećoj lokaciji: ul. Svatovska, u trajanju od 09:00h do 12:00h.

Nakon otklanjanja kvara, pri dolasku vode može doći do pojave prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda  prije upotrebe ispusti na slavinama.

Naše ekipe će se truditi da kvar otklone u najkraćem roku. Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel : 059-220-711.

Datum:04.02.2019 god.

Predmet: Obavještenje o kvalitetu vode za piće

Obilne i jake padavine koje su proteklog pale na naše prostore, prouzrokovale su neznatno povećanje mutnoće vode na izvorištu gradskog vodovoda Vrelo oko i lokalnog  vodovoda u Lastvi.  Potrošačima se  preporučuje da prije upotrebe, iz preventivnig razloga, vodu za piće prokuvavaju.

Čim mutnoća vode bude u zakonski propisanim granicama, potrošači će biti blagovremeno obaviješteni.

Datum: 30.01.2019.godine

Predmet : Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Ekipe JP „Vodovod” angažovane su na otklanjanju kvara, zbog čega će doći do prekida u vodosnabdijevanju na sljedećim lokacijama: naselja Varina Gruda, Donje Čičevo, Bihovo, Rasovac, Crnač, Bugovina, Petrovo polje, Zgonjevo, Laplja i Luke, u trajanju od 11:00h do otklanjanja kvara.

Nakon otklanjanja kvara, pri dolasku vode može doći do pojave prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda prije upotrebe ispusti na slavinama.

Naše ekipe će se truditi da kvar otklone u najkraćem roku. Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel : 059-220-711.

Datum:24.01.2019 god.

Predmet : Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Ekipe JP „Vodovod” angažovane su na otklanjanju kvara, zbog čega će doći do prekida u vodosnabdijevanju na sljedećoj lokaciji: ul. Desanke Maksimović, u trajanju od 09:00h do 16:00h.

Nakon otklanjanja kvara, pri dolasku vode može doći do pojave prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda  prije upotrebe ispusti na slavinama.

Naše ekipe će se truditi da kvar otklone u najkraćem roku. Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel : 059-220-711.

Datum:21.01.2019 god.

Predmet : Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Zbog radova na vodovodnoj mreži doći će do prekida u vodosnabdijevanju na sljedećim lokacijama: naselja Dražin Do, Gomiljani, Bijelač, Duži, Taleža, Cerovac,Hum i Ljubovo u trajanju od 10:00h do 12:00h.

Nakon završetka radova, pri dolasku vode može doći do pojave prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda  prije upotrebe ispusti na slavinama.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel : 059-220-711.

Datum:16.01.2019 god.

Predmet : Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Ekipe JP „Vodovod” angažovane su na otklanjanju kvara, zbog čega će doći do prekida u vodosnabdijevanju na sljedećim lokacijama: ul. Vojvode Stepe Stepanovića i dio ulice Vuka Karađića(kompleks Luča), u trajanju od 10:00h do 14:00h.

Nakon otklanjanja kvara, pri dolasku vode može doći do pojave prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda  prije upotrebe ispusti na slavinama.

Naše ekipe će se truditi da kvar otklone u najkraćem roku. Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel : 059-220-711.

Datum  03.01.2019 god.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve cijenjene potrošače vode za piće da svoja mjerna mesta (vodomjere) adekvatno zaštite od smrzavanja.

S poštovanjem.

Datum:26.12.2018 god.

Predmet : Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Ekipe JP „Vodovod” angažovane su na otklanjanju kvara, zbog čega će doći do prekida u vodosnabdijevanju na sljedećoj lokaciji:  naselje Stari grad, u trajanju od 09:00h do 15:00h.

Nakon otklanjanja kvara, pri dolasku vode može doći do pojave prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda  prije upotrebe ispusti na slavinama.

Naše ekipe će se truditi da kvar otklone u najkraćem roku. Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel : 059-220-711.

Datum:20.12.2018 god.

Predmet : Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Ekipe JP „Vodovod” angažovane su na otklanjanju kvara, zbog čega će doći do prekida u vodosnabdijevanju na sljedećim lokacijama: ul. Herceg Stefana Kosače, Nikole Tesle  i Jelene Anžujske,  u trajanju od 09:00h do 15:00h.

Nakon otklanjanja kvara, pri dolasku vode može doći do pojave prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda  prije upotrebe ispusti na slavinama.

Naše ekipe će se truditi da kvar otklone u najkraćem roku. Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel : 059-220-711.

Datum: 14.12.2018 god.

Predmet: Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Zbog radova na vodovodnoj mreži dana 16.12.2018. god. doći će do prekida u vodosnabdijevanju na sledećeoj lokaciji: ulica Dušanova, u trajanju od 10:00 do 17:00h .

Pri dolasku vode može doći do pojave prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda prije upotrebe ispusti na slavinama.

Kontakt telefon za dodatne informacije je: 059/220-711, 059/260-295.

Datum:10.12.2018 god.

Predmet : Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Ekipe JP „Vodovod” angažovane su na otklanjanju kvara, zbog čega će doći do prekida u vodosnabdijevanju na sljedećim lokacijama: ul. Dositejeva i naselje Stari grad, u trajanju od 10:00h do 17:00h.

Nakon otklanjanja kvara, pri dolasku vode može doći do pojave prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda  prije upotrebe ispusti na slavinama.

Naše ekipe će se truditi da kvar otklone u najkraćem roku. Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel : 059-220-711.

Datum: 29.11.2018 god.

Predmet: Obavještenje o kvalitetu vode

Jutrošnja mjerenja pokazuju da je mutnoća vode iz gradskog vodovoda i lokalnog vodovoda u Lastvi, u zakonski propisanim granicama, te nema potrebe da se prokuvava.

Datum:29.11.2018 god.

Predmet : Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Zbog prespajanja cjevovoda u naselju Dražin Do (radove izvodi Konstruktor Inženjering) doći će do prekida u vodosnabdijevanju na sljedećim lokacijama: naselja Zasad, Mostaći, Dražin Do, Bijelač, Duži, Taleža, Hum i Ljubovo u trajanju od 11:00h do 15:00h.

Nakon završetka radova, pri dolasku vode može doći do pojave prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda  prije upotrebe ispusti na slavinama.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel : 059-220-711.

Datum:28.11.2018 god.

Predmet : Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Zbog prespajanja cjevovoda u naselju Dražin Do (radove izvodi Konstruktor Inženjering) doći će do prekida u vodosnabdijevanju na sljedećim lokacijama: naselja Zasad i Mostaći, u trajanju od 11:00h do 15:00h.

Nakon završetka radova, pri dolasku vode može doći do pojave prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda  prije upotrebe ispusti na slavinama.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel : 059-220-711.

Datum:26.11.2018 god.

Predmet: Obavještenje o kvalitetu vode za piće

Obilne i jake padavine koje su pale na naše prostore, prouzrokovale su neznatno povećanje mutnoće vode na izvorištu gradskog vodovoda Vrelo oko i lokalnog  vodovoda u Lastvi.  Potrošačima se  preporučuje da vodu za piće prije upotrebe preventivno prokuvavaju.

Čim mutnoća vode bude u zakonski propisanim granicama, potrošači će biti blagovremeno obaviješteni.

Datum: 23.11.2018 god.

Predmet: Obavještenje o kvalitetu vode

Jutrošnja mjerenja pokazuju da je mutnoća vode iz gradskog vodovoda i lokalnog vodovoda u Lastvi, u zakonski propisanim granicama, te nema potrebe da se prokuvava

.

Datum:22.11.2018 god.

Predmet: Obavještenje o kvalitetu vode za piće

Obilne i jake padavine koje su pale na naše prostore, prouzrokovale su neznatno povećanje mutnoće vode na izvorištu gradskog vodovoda Vrelo oko i lokalnog  vodovoda u Lastvi.  Potrošačima se  preporučuje da vodu za piće prije upotrebe preventivno prokuvavaju.

Čim mutnoća vode bude u zakonski propisanim granicama, potrošači će biti blagovremeno obavješteni.

Datum: 17.10.2018 god.

Predmet : Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Ekipe JP „Vodovod” angažovane su na otklanjanju kvara, zbog čega će doći do prekida u vodosnabdijevanju na sljedećim lokacijama: dio ulice Republike Srpske i dio ul. Vojvode Sinđelića, u trajanju od 11:15h do 14:00h.

Nakon otklanjanja kvara, pri dolasku vode može doći do pojave prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda  prije upotrebe ispusti na slavinama.

Naše ekipe će se truditi da kvar otklone u najkraćem roku. Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel : 059-220-711.

Datum: 08.10.2018.godine.

Predmet : Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Ekipe JP „Vodovod” angažovane su na otklanjanju kvara, zbog čega će doći do prekida u vodosnabdijevanju na sljedećim lokacijama: ul. Dušanova, Trebinjskih brigada i dio Vidovdanske, u trajanju od 09:00h do 15:00h.

Nakon otklanjanja kvara, pri dolasku vode može doći do pojave prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda  prije upotrebe ispusti na slavinama.

Naše ekipe će se truditi da kvar otklone u najkraćem roku. Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel : 059-220-711.

Datum: 29.08.2018. god.

Predmet : Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Ekipe JP „Vodovod” angažovane su na otklanjanju kvara, zbog čega će doći do prekida u vodosnabdijevanju na sljedećim lokacijama: ul. Vinogradska, Leontija Ninkovića i Serafima Perovića, u trajanju od 08:00h do 12:00h.

Nakon otklanjanja kvara, pri dolasku vode može doći do pojave prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda  prije upotrebe ispusti na slavinama.

Naše ekipe će se truditi da kvar otklone u najkraćem roku. Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel : 059-220-711.

Datum: 28.08.2018 god.

Predmet: Obavještenje

Obavještavaju se potrošači u ul. Jovana R. Deretića, Obrena Đurića Kozića i Ljuba Mićevića, da će se dana 29.08.2018. godine, izvršiti prespajanje na novoizgrađeni cjevovod, čime će doći do povećanja pritiska u mreži.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi VODOVODA, tel: 059/220-711.

Datum: 22.08.2018 god.

Predmet: Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Dana 23.08.2018-e godine, u periodu od 10:00 do 17:00 časova doći će do prekida u vodosnabdijevanju u  ulicama: Malog Radojice, Dolovi i u dijelu ulice Bogdana Zimonjića zbog radova na ugradnji regulatora pritiska. Radove izvodi "Buk Promet" Bijeljina.

Mole se cijenjeni potrošači da pripreme neophodne zalihe vode.

Kontakt telefon za dodatne informacije je: 059/220-711.

Unaprijed zahvaljujemo korisnicima naših usluga na ukazanom razumjevanju i strpljenju.

 

Datum: 23.05.2018 god.

Predmet: Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Zbog radova na vodovodnoj mreži  doći će do prekida u vodosnabdijevanju u Vojvođanskoj ulici, u trajanju od 11:00 do 14:00h .

Kontakt telefon za dodatne informacije je: 059/220-711, 059/260-295.

Unaprijed zahvaljujemo korisnicima naših usluga na ukazanom razumjevanju i strpljenju.

Pri dolsku vode može doći do pojave prolaznog zamućenja, pa se preporučuje da se prva voda prije upotrebe ispusti na slavinama.

Datum: 22.05.2018 god.

Predmet: Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja

Zbog radova, koje izvodi "Buk promet" Bijeljina, na prebacivanju uličnog cjevovoda na novoizgrađeni distributivni cjevovod  doći će do prekida u vodosnabdijevanju u dijelu ulice Serafima Perovića, u trajanju od 09:00 do 13:00h .

Kontakt telefon za dodatne informacije je: 059/220-711, 059/260-295.

Unaprijed zahvaljujemo korisnicima naših usluga na ukazanom razumjevanju i strpljenju.

Datum: 13.05.2011.god.

CIJENA VODE

          Od 1.04.2011 povećana je cijene vode za piće u kategoriji domaćinstva sa  0,61 KM   po m³ na 0, 73 KM po m³ (bez PDV-a) , Druge cijene naših usluga kod ove kategorije potrošača kao i sve usluge kod ostalih kategorija potrošača ostale su nepromijenjene.

 


  

 
 
 

   

   

                                                                                             

 

 

   

 

 

                    

D

S