� 2009 - J.P.Vodovod a.d.Trebinje, Inc. All rights reserved.

J.P. VODOVOD A.D.  TREBINJE

 

Cijene usluga ovog preduzeća su slijedeće

 

1. DOMAĆINSTVA

  -Voda za piće .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,73 KM / m³  bez PDV - a

  -Kanalizacija .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,15 KM / m³  bez PDV - a

  -Prečišćavanje otpadnih voda .. .. .. .. .. 0,18 KM / m³ bez PDV - a

2. PRIVREDA I OSTALI POTROŠAČI

  -Voda za piće .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,214 KM / m³  bez PDV - a

  -Kanalizacija .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,42 KM / m³  bez PDV - a

  -Prečišćavanje otpadnih voda .. .. .. .. .. 0,47 KM / m³  bez PDV - a

3. FONTANE I ČESME

  -Voda za piće .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,65 KM / m³  bez PDV - a

  -Kanalizacija .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,28 KM /m³  bez PDV - a

  -Prečišćavanje otpadnih voda .. .. .. .. .. 0,38 KM / m³  bez PDV - a

Privreda , ostali potrošači , fontane i česme plaćaju pretplatu prema profilu vodomjera , mjesečno kako slijedi :

1. Vodomjer od 1/2" do 3/4" (13/18 mm ) .. .. .. .. 9,12 KM / mjesec sa PVD - om

2. Vodomjer od 1" (25 mm ) .. .. .. .. .. 11,40 KM / mjesec sa PVD - om

3. Vodomjer od 5/4" (32 mm ) .. .. .. .. .. 18,25 KM / mjesec sa PVD - om

4. Vodomjer od 6/4" (40 mm ) .. .. .. .. .. 20,51 KM / mjesec sa PVD - om

5. Vodomjer od 2" (50 mm ) .. .. .. .. .. 45,60 KM / mjesec sa PVD - om

6. Vodomjer od 80/150 mm .. .. .. .. .. 59,49 KM / mjesec sa PVD - om

Pretplata za priključeni vodomjer na vodovodnu mrežu plaća se svakog mjeseca uz račun za potrošenu vodu , a sredstva dobijena po ovom osnovu služe za održavanje kućišta sa opremom i kontrolu ispravnosti vodomjera .

kontaktirajte adminstaratora sajta ----